INFORMAČNÍ POVINNOST ZPROSTŘEDKOVATELE

Jako jedni z prvních v ČR máme za sebou úspěšné složení zkoušky odborné způsobilosti, požadovanou Českou Národní Bankou, pro skupinu odbornosti ve smyslu ustanovení § 60 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky č. 384/2016 o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru.

Počínaje 1. prosincem 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č.257/2016 Sb., Zákon o spotřebitelském úvěru ("ZUS") ukládájící níže uvedenou informační povinnost.

SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU:

GENERAL Finanční služby s.r.o.
Václavské náměstí 807/64
110 00 Praha 1

IČ: 05891582 | DIČ: CZ05891582
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 272195

 

Vázaný zástupce:

Luboš Urban, jednatel
Tel: 608 965 431; e-mail: lubos.urban@general-finance.cz

Lenka Matoušková
Tel: 601 384 236; e-mail: lenka.matouskova@general-finance.cz

ZASTOUPENÍ POSKYTOVATELÉ ÚVĚRU:

GENERAL Finanční služby s.r.o. na základě Smlouvy o obchodním zastoupení dle § 2483 a násl. Zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zprostředkovává spotřebitelské úvěry poskytované těmito bankami/ stavebními spořitelnami:

 • MONETA Money Bank, a.s.  (zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 5403)
  Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 – Michle, IČ: 25672720 
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 3608)
  Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČ: 64948242
 • Equa bank, a.s.  (zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 1830)
  Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ: 47116102
 • Česká spořitelna, a.s. (zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 1171)
  Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 44, IČ: 45244782
 • Komerční banka, a.s. (zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 1360)
  Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 27430332
 • Hypoteční banka, a.s. (zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 3511)
  Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 13584324
 • Československá obchodní banka, a.s. (zapsaná u MS v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46) 
  Radlická 33/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350
 • Raiffeisenbank a.s. (zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 2051)
  Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 49240901
 • Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. (zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 2281)
  Bělehradská 128, čp. 222, 120 21 Praha 2, IČ: 60192852
 • Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. (zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 2616)
  Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, IČ: 60197609
 • mBank S.A., organizační složka (zapsaná u MS v Praze, oddíl A, vložka 58319)
  Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 27943445

VÝŠE ODMĚNY A PRAVIDLA ODMĚŇOVÁNÍ

Výše odměny, kterou má zprostředkovatel od poskytovatele úvěru obdržet je stanovená Smlouvou 
o zprostředkování a u jednotlivých poskytovatelů se liší. Skutečná částka bude uvedena v předsmluvních informacích poskytnutých podle §94.

Spotřebitel (klient) je oprávněn vyžádat si údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru poskytují zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry zprostředkovatel zprostředkovává.

Zprostředkovatel nesmí pobírat odměnu současně od spotřebitele (klienta) i poskytovatele nebo třetí osoby. Zprostředkování úvěru nesmí být svázáno s jakoukoliv doplňkovou službou.

Pravidla odměňování vázaného zástupce samostatného zprostředkovatele nejsou motivována na splnění prodejního cíle vůči konkrétnímu poskytovateli.

POSKYTOVÁNÍ RADY DLE § 85 ZÁKONA 257/2016 Sb. O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

GENERAL Finanční služby s.r.o. neposkytuje zákazníkům poradenské služby ve smyslu zákona 
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

GENERAL Finanční služby s.r.o. nedoporučuje konkrétní hypoteční úvěr ani konkrétního poskytovatele.
Na základě odpovědí spotřebitele (klienta) při prováděné analýze potřeb, poskytuje informace pro spotřebitelovo (klientovo) samostatné rozhodnutí.

STÍŽNOSTI

Máte-li stížnost, kontaktujte GENERAL Finanční služby s.r.o., Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1, nebo na tel.: +420 212 812 511, anebo prostřednictvím e-mailu: info@general-finance.cz

Maximální lhůta pro vyřízení stížností je 30 dnů od předání všech podkladů, na jejichž základě je možno o reklamaci rozhodnout.

Pokud stížnost interně nevyřešíme, pak lze tyto spory řešit i mimosoudní cestou prostřednictvím finančního arbitra podle příslušného právního předpisu. Kontakt na Finančního arbitra: Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1; tel.: 257 042 070,
e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www.finarbitr.cz .

ORGÁN DOHLEDU

Dohled nad zprostředkovatelem vykonává Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz